SOFICO-CZ, a. s. (https://www.sofico.cz/)

Sofico WebApp Framework

Skvělý základ pro vaše aplikace

.

Naprogramování libovolné webové aplikace je časově velmi náročný, a tedy i drahý proces. Každá taková aplikace je přitom poskládána z řady stavebních prvků, které programátoři musí znovu a znovu budovat. Proto jsme se rozhodli vytvořit a dát volně k použití framework, který mohou programátoři vzít jako skvělý základ pro své aplikace. Ušetří tak cca 1000 hodin času na analýzu, návrh základů aplikace i databázové struktury, a v neposlední řadě i vlastní programování. Díky tomu se mohou mnohem dříve začít věnovat specifikům vyvíjené aplikace.

Stáhnout Sofico WebApp Framework.

Po zadání emailové adresy obdržíte do e-mailu odkaz na stažení frameworku.

Stáhnout framework

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Evropský fond pro regionální rozvoj. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Hlavní součásti frameworku

Registrace zákazníků

Framework je naprogramován tak, aby podporoval používání jedné instalace aplikace pro mnoho zákazníků. Zákazníci se mohou samostatně registrovat přes ověřený email, přihlásit a odhlásit, nechat si zaslat zapomenuté heslo. Po registraci je automaticky vytvořena nová firma, včetně výchozích uživatelských rolí, práv pro uživatelské role a moduly, a také jeden administrátorský účet zákazníka. Tato osoba může následně vytvářet další uživatelské účty a nastavovat jim oprávnění. Framework navíc umožňuje nastavit různým zákazníkům přístup do různých modulů. K dispozici jsou i předpřipravené balíčky (tzv. instalační domény), které umožní zákazníkům zvolit si požadovanou konfiguraci produktu.

Uživatelé a uživatelské role

Uživatelské role patří pod registrovanou firmu. Každá firma si tak může vytvořit své vlastní role a těmto rolím potom nastavovat oprávnění. Kromě toho je možné vytvořit libovolné množství uživatelů a těm přiřazovat tyto role. Názvy rolí je možné překládat do cizích jazyků.

Moduly systému

Modul je základní část aplikace. Různí zákazníci mohou mít zakoupené různé moduly. Modul může obsahovat libovolné množství obrazovek, v menu je potom možné modul rozbalit a zvolit požadovanou funkci. Framework obsahuje struktury na překlad modulů do cizích jazyků. Seznam aktivních modulů pro doménu je zkopírován z instalační domény. Je tedy možné připravit, které moduly chceme nabízet. Instalačních domén je možné vytvořit i více a dát zákazníkovi při registraci na výběr, jakou variantu aplikace si chce pořídit.

Práva

Práva slouží v systému k tomu, aby se dalo nastavit, který uživatel má přístup k jakým funkcím. Práva buď zobrazují či skrývají nějakou funkci, např. položku menu, nebo přidávají  uživateli v rámci stejných obrazovek nějaké vyšší pravomoci. Práva lze nastavit uživatelským rolím nebo konkrétním uživatelům. Veškeré obrazovky pro tato nastavení jsou součástí frameworku.

Nastavení, parametrizace

Framework nabízí elegantní možnosti pro:

  • nastavení pro celou instalaci,
  • nastavení pro konkrétního zákazníka,
  • nastavení pro konkrétního uživatele.

Plus některé další rozšíření. Více informací naleznete v dokumentaci.

Fráze, texty, včetně podpory jazykových mutací

Každý text zobrazený v aplikaci by měl jít přes fráze. Díky tomu je možné vytvářet jazykové mutace. Fráze jedním ze základních stavebních prvků frameworku, protože se často stává, že se aplikace vyvine pouze v jednom jazyce a pak je velmi náročné ji přeložit. Pokud se ale aplikace staví od samého začátku na frázích, jazykové mutace jsou rovnou podporovány. Součástí frameworku je i HTML editor pro nastavování formátovaných frází.

Šablony

Framework obsahuje velmi kvalitně zpracované možnosti pro automatické i poloautomatické emaily. Stejný nástroj je možné využít i pro tiskové sestavy (reporty). Emaily mohou obsahovat libovolná data z databáze, mohou tam být přidány přílohy. Jednotlivá odeslání emailů jsou logována v podrobných logacích tabulkách.

Umělá inteligence

Sofico WebApp Framework obsahuje podporu neuronových sítí. Umožňuje spravovat libovolné množství modelů. Framework má implementované dva typy sítě - SVC (metoda podpůrných vektorů) a MLP (Multilayer Perceptron).Framework obsahuje obrazovky, které umožní model pro umělou inteligenci nadefinovat, natrénovat a otestovat. To umožní programátorům, kteří s umělou inteligencí teprve začínají, jednodušší a rychlejší průpravu do problematiky.

Číselníky pro výčtové hodnoty

Dalším velmi šikovným stavebním kamenem frameworku jsou enumy. Jedná se o pojmenované seznamy hodnot, které mohou být použity kdekoliv v aplikaci. Odpadá tak nutnost pro každý takovýto seznam zakládat zvláštní databázovou tabulku. Součástí řešení je i podpora jazykových mutací těchto hodnot.

Podpora friendly-url

Framework Vás od začátku učí stavět aplikaci na základě tzv. přátelských URL adresy, aby každá adresa aplikace byla pro uživatele srozumitelná v jeho nastaveném jazyce. Takže např. seznam uživatelů je v češtině na adrese /uzivatele a stejná obrazovka v angličtině je /users. Při přepnutí jazyka je změněna i tato adresa a uživatel zůstane na stejném místě aplikace.