ORDIS – unikátní objednávkový systém

ORDIS je objednávkový systém, který je určen pro velkoobchody a jejich zákazníky.

ORDIS komfortně řeší sběr objednávek od zákazníků třemi způsoby:

1. ORDIS KLIENT

Zákazník si objednává sám v programu ORDIS KLIENT, který mu nainstalujete na jeho PC. Pro zákazníka je program nainstalovaný v jeho počítači pohodlnější, než objednávání na e-shopu. Nabízí mu rychlost a komfort, které mu e-shop nabídnout nemůže. Pro Vás je důležité, že jste v zákazníkově počítači, že na ploše vidí Vaši ikonu a tudíž na Vás nezapomene.

2. ORDIS DEALER

Objednávku u zákazníka vytváří Váš obchodník v programu ORDIS DEALER. Obchodník v terénu nepotřebuje internet a vidí všechny své zákazníky, jejich ceny, platební morálku a velmi rychle s nimi pořizuje objednávky. Ty pak hromadně odesílá až se k internetu připojí a přitom si zaktualizuje data.

3. ORDIS E-SHOP

Zákazník si objednává přes ORDIS E-SHOP – profesionální E-SHOP, který je součástí ORDISU. Část zákazníků dává přednost e-shopu, který mají dostupný odkudkoliv. Je vhodný především pro zákazníky, kteří neobjednávají pravidelně.

Praxe ukázala, že je dobré dát zákazníkům více možností, jak objednat. Většina našich zákazníků (velkoobchodů) přijímá polovinu objednávek přes programy ORDIS KLIENT a ORDIS DEALER, třetinu přes ORDIS E-SHOP a zbytek ostatními cestami (telefon, e-mail).

ORDIS lze objednat jako celek, ale i po částech – každý modul samostatně.

Podívejte se, jak náš objednávkový systém funguje, na jeho moduly, jak ho získat nebo na jaký software / informační systém lze napojit.

Nový produkt - COVIDAPP - elektronická evidence COVID testů - více na covidapp.cz