Proč informační systém SOFIX?

Proč informační systém SOFIX?

Přečtěte si, proč právě náš komplexní informační systém SOFIX je to pravé pro Vaši společnost.

Nedodáváme program, dodáváme komplexní řešení

Naše práce nezahrnuje pouze nastavení a instalaci ekonomického softwaru, ale procházíme celou firmu, zmonitorujeme stávající procesy a navrhneme možnosti úspory práce a času (tzn. vynaložených nákladů). Naše doporučení se týkají i jiných věcí než těch, které přímo souvisí s používáním systémů – je to proto, že vycházíme z dlouhodobých zkušeností a perfektně se orientujeme v problematice obchodních firem.

Řešení na míruInformační systém Sofix


Obsahuje velmi široké možnosti nastavení – to je provedeno v rámci implementace naší firmou. Pokud na některý požadavek nestačí možnosti programu, rádi Vám jej doplníme na míru – nikdy neřekneme „To nejde“ jako se stává u jiných, nejen krabicových řešení.

Lepší služby zákazníkům

Zrychlení obchodního procesu, snížení chybovosti, zdokonalení logistiky, unifikace firemních dokumentů – i toto umí informační systém Sofix.

Manažerské statistiky

Detailní statistiky o prodejích, objednávkách, nákupu a dalších operacích, i toto řeší informační systém Sofix. Možnost vyhodnocovat přes položky zboží, skupiny zboží, celé sklady, obchodníky, odběratele. Za vybrané období i po dnech, týdnech, dekádách, měsících, letech. Modul poskytuje managementu firmy informace potřebné k řízení společnosti. Může napovědět například to, že by se měla přestat vést nějaká skupina výrobků nebo v kombinaci s docházkou to, že některý zaměstnanec není ve firmě potřeba, případně že množství jeho odvedené práce neodpovídá požadavkům.

Budování značky

Díky sjednocení grafické linie všech dokumentů a tisků opouštějících firmu.

Napojení na databáze firem

Informační systém Sofix umí rychlé zadávání nových záznamů do číselníku obchodních partnerů prostřednictvím importu z programu Albertina a dalších databází firem.

Napojení na účetní SW

Plné napojení informačního systému SOFIXu na účetnictví s exportem/importem vybraných dat.

Víceuživatelský lokální i vzdálený přístup

V jednom okamžiku může se všemi funkcemi systému pracovat libovolné množství uživatelů současně. Uživatelé informačního systému budou geograficky oddělení (v různých krajích republiky). Každý uživatel bude mít pouze taková opravnění, která mu administrátor přidělí, přičemž nebude záležet na tom, zda se připojí v práci nebo z domova.

Oběh dokladů (work-flow)

Stavy dokladů v kombinaci s úkoly umožňují předávat si doklad v různých fázích jeho životnosti, včetně automaticky generovaných úkolů pro pracovníka, který má s dokladem pracovat v následující fázi. Průběh jednotlivých fází je zaznamenáván, takže je možné zpětně zjistit případné problémy.

Doklady z dokladů

Funkce pro tvorbu dokladů z dokladů velmi zvyšuje efektivitu práce a snižuje chybovost. Možnost detailní definice cest dokladů. Je možné z jednoho dokladu vytvořit více následných a naopak z více výchozích můžete vytvořit jeden následný. Dokonce je možné rozdělit jednu položku na více dokladů.

Kalendář a úkoly

Zobrazení grafického kalendáře, kdy je možné jednotlivým událostem přiřadit jednoho nebo více událostí. Je tak možné například vidět, kdy má daný člověk čas, nebo naopak, co mám zítra za schůzky. Úkoly umožňují zadávat práci sobě nebo jiným pracovníkům včetně zpětné vazby, v jaké fázi se daný úkol nachází. K úkolům je možné přesně evidovat i strávený čas.

Firemní dokumenty


Nastolení pořádku ve firemních dokumentech. Dokumenty je možné přiřazovat firmám, položkám zboží, dokladům, událostem. Je možné jim přiřazovat uživatelská práva i je přímo ze SOFIXu otevírat a upravovat. Editací vznikne nová verze souboru a stará zůstane archivovaná, takže je možné vrátit se k libovolné dříve uložené verzi.

Obrázkové tiskové sestavy

Profesionálně vypadající tiskové sestavy je možné vytvořit v SOFIXu a buď je vytisknout, a nebo je odeslat zákazníkovi e-mailem například jako nabídku v PDF nebo jiném formátu.

Automatický e-mailing

Informační systém Sofix myslí i na úspory času a nákladů na tisk a poštovné u faktur, upomínek o splatnosti, nabídek a dalších – lze odeslat přímo ze SOFIXu.

Příjemné uživatelské prostředí

Přehledná okna, propracované vyhledávání a filtrování, barevná schémata, nastavení stop polí (skákání po klávese ENTER) a další.

Panel otevřených oken

Náš informační systém přináší možnost mít otevřeno najednou několik oken SOFIXu a rychle mezi nimi při práci přepínat.

Rychlé vytváření dokladů na klávesnici

Veškeré doklady je možné vytvářet na klávesnici, zcela bez použití myši. Tato vlastnost (obvyklá u DOSových programů, ale ojedinělá ve Windows) přináší maximální rychlost při vytváření veškerých dokladů.