Moduly informačního systému SOFIX

 

AGENDA

Modul agenda obsahuje funkce pro podporu projektového řízení. Lze zde vytvářet obchodní případy (projekty), pod nimi úkoly a evidovat práci odpracovanou na úkolech přes ikony Start a Stop.
Je ideální pro řízení týmů, pracujích na různých projektech a úkolech.
U úkolu vidíte kdo a kdy ho založil, všichni k němu mohou přidávat neomezený počet poznámek, eviduje se řešitel, termín, priorita, normativ v hodinách a mnoho dalších údajů.
Najdete zde kalendář, automaticky generovaná upozornění pro zaměstnance apod.
sklad

SKLAD

Poskytuje úplnou skladovou evidenci. Umožňuje vytvářet plnou množinu skladových dokladů. Základní modul se používá pro klasický sklad bez lokací nebo s jednoduchou evidencí lokací.
Modul obsahuje plnou paletu tiskových sestav. Umožňuje také evidovat různé varianty skladů a podskladů a napojení skladů na různé firmy. Umožňuje rozlišovat fyzické a logické sklady, na kterých lze evidovat položky rezervované pro různé zákazníky, zakázky, obchodníky apod.Modul pracuje s logistickými jednotkami, takže lze k položce nadefinovat kusy, kartóny, vrstvy, palety apod. a dále s nimi na mnoha místech pracovat. Při rozbalení systém automaticky přepočítá počet kusů a kartonů. Každé logistické jednotce lze určit, za je povolena pro nákup, skladování, prodej či interní nákup a lze tak řídit to, aby se položka objednávala po paletách, velkoobchodně prodávala po kartonech a maloobchodně po kusech.
sklad

ŘÍZENÝ ADRESNÝ SKLAD – WMS

Je nadstavbovým modulem skladu. Umožňuje definici mapy skladu a algoritmů, které s mapou pracují.
Algoritmy jsou zaskladňovací, přeskladňovací a vyskladňovací a lze je přizpůsobit každé firmě na míru.
V řízeném skladu se přenáší myšlení ze skladníka na systém. Systém určí, kam bude zboží zaskladněno, kdy bude odkud kam přeskladněno a odkud budy vychystáno při expedici.
Řízený sklad připomíná „organizovaný chaos“, kdy jedna skladová položka je na různých lokacích dle šarží.
Tím se zajistí správná práce se šaržemi, protože skladník je naveden na správnou lokaci k nejstarší šarži.
Naše řešení podoruje práci s fyzickými jednotkami, což jsou unikátní čárové kódy pro konkrétní kus na způsob sériového čísla.Máme tři způsoby řízení expedice, které lze libovolně kombinovat:
* ruční – skladník pracuje s papírem a vychystává podle něj, má na něm vytištěné všechny potřebné informace
* dotykové obrazovky – jednou obrazovkou lze obsloužit více skladníků, rozebírají si přes ni objednávky a dělají v nich sami úpravy, pokud zboží nenajdou
– aplikace Mobilní skladník pro Android – do detailu propracovaná aplikace, která podporuje všechny funkce řízeného skladu od příjmu, přes přeskladnění po expedici a inventury; výhodou je systém Android, protože ji lze použít i na levném mobilu s bluetooth čtečkou.

NÁKUP

Cílem modulu nákup je pořídit nákupní objednávku (objednávku vystavenou), to znamená objednat si správné položky, ve správném množství a ve správný čas. Objednávku lze vystavovat manuálně s pohledem na zásoby, s informacemi o aktuálním množství na skladě, o rezervacích na zákaznických objednávkách, o zboží na cestě (o vystavených objednávkách) a tedy i o disponibilní zásobě. Modul nákup obsahuje agendu OPTIS a Plán nákupu.

ODBYT

Soustřeďte se na na svůj obchod, výrobu, hledání nových obchodních partnerů… zkrátka na to, co je pro vás nejdůležitější. Tento modul vám k tomu poskytne zázemí v podobě přehledný evidencí, rychlé tvorby dokladů a funkcí odladěných přesně podle přání zákazníků.

MO prodej

Modul pro maloobchodní prodej na prodejnách, ve skladech apod.. Je to prodej typicky neadrasnému zákazníkovi a typicky je to hotovostní prodej v různých měnách, ať již platí hotově, kartou, šekem, stravenkou, apod.. Je možnost se dívat přímo na zásoby, respektuje rezervace pořízené v modulu pro velkoobchodní prodej, je zde pestrá paleta slev, kontroly na minimální prodejní cenu a na minimální nákupní cenu, možnost změny ceny. Modul obsahuje veškerou agendu, typickou pro maloobchodní pokladnu – pokladní uzávěrky, výčetky, evidence vkladu a výběru, různé přístupové práva, hlavní pokladník, běžný pokladník pro storna, nebo změny cen.  Součástí je interface na EET.

LOGISTIKA

Logistika umožňuje definovat číselníky vozidel, řidičů a rozvozových linek a řídit přidělování řidičů na auta a trasy. Dispečer zde generuje plány rozvozu a časování jízd. Modul je úzce propojen s expedicí přes expediční příkazy a nakládkové listy.
Spolupracujeme se systémy PLANTOUR a TASHA (Solvertech), do kterých umíme poslat denní objednávky a načíst z nich zpět optimální rozvozové trasy a přidělení aut na tyto trasy. Oba systémy pracují s množstvím údajů jako jsou omezení na straně trasy i zákazníka (zboží převezme jen do 13:30, má vysokou rampu, neprojede k němu kamion apod.) a dokáží významně ušetřit při rozvozu vlastními auty.

CENOTVORBA

Stanovení ceny patří mezi nejtěžší obchodní rozhodnutí. Žádný program ho za vás bohužel neudělá. Ale může vám výrazně pomoci při správě ceníků, nastavování cenových pásem a organizování cenových akcí a slev. Právě k tomu slouží tento modul.

ÚČETNICTVÍ

Je základním modulem informačního systému, který slouží ke kompletnímu vedení účetní agengy, k evidenci všech účetních případů, souvisejících účetních operací, ke sledování obratů a zůstatků na účtech, výkaznictví, zpracování DPH přiznání, …
Vždy je plně v souladu s aktuálně platnou legislativou (pravidelné aktualizace). Výhodou je že rychle, jednoduše a přehledně jsou zde dostupné informace o hospodaření firmy (účetní deník, hlavní kniha, účetní výkazy) pro účetní i pro majitele. Modul Účetnictví umožní sledovat výnosy a nákladys rozpadem až na jednotlivá střediska, zakázky nebo činnosti.

FINANCE

Modul obsahuje jednotlivé agendy na zpracování hotových i bezhotovostních finančních prostředků v libovolných měnách. Dále automatické stahování kurzovních lístků do dokladů a automatické výpočty kurzových rozdílů při úhradách dokladů v cizích měnách. Samozřejmostí jsou dílčí moduly jako je Pokladna, Bankovní účty, Vzájemné zápočty a Upomínky.
Dále nabízí finanční přehledy k datu či on-line o stavu peněz v pokladnách / na účtech, finanční přehledy závazků a pohledávek v různých členěních, salda, finanční tiskové sestavy, přehledy (pokladní knihy, bankovní knihy, saldo výstupy, …)

PERSONALISTIKA

Jednoduchá správa evidence zaměstnanců a jejich pracovních vztahů vůči organizaci. Všechny informace jakými jsou například osobní karty, pracovní smlouvy či dohody přehledně na jednom místě.

ČÍSELNÍKY

SOFIX disponuje desítkami číselníků. K nejvýznamnějším patří číselník zboží a obchodních partnerů.
V číselníku zboží lze evidovat kolem 150 údajů ke každé položce a jednoduše přidat libovolný počet volitelných atributů pro evidenci dalších údajů. Volitelné atributy mohou být typu text, číslo, výběr ze seznamu apod.
V číselníku obch. partnerů se evidují odběratelé a dodavatelé včetně libovolného počtu adres, osob, kontaktů a mnoha dalších obchodních údajů. Také je možné je rozšířit o volitelné atributy.

NÁPOVĚDA / HOTLINE

Prodejem zboží nebo služby vztah mezi vámi a zákazníkem nekončí, právě naopak. Zpětná vazba složená z dodatečných požadavků, dotazů a nahlášených chyb vede k jedinému cíli – a tím je spokojený zákazník. Určitě vám k tomu napomůže právě tento modul.

STATISTIKY

Ke správnému rozhodování potřebujete znalosti, zkušenosti a co nejpřesnější informace. Tento modul umožňuje z vašich dat získat téměř stovku statistických přehledů a přinést vám tak informace, o kterých jste možná neměli ani tušení.