Jak získat informační systém SOFIX?

 Jak získat informační systém SOFIX?

 

 

Nezávazná prezentace

Objednejte si bezplatnou a nezávaznou prezentaci. Náš obchodník k vám přijede, proberete detailně vaše potřeby a dostanete od něj předběžnou cenovou nabídku. Pokud budete s cenou a podmínkami souhlasit, podepíšeme smlouvu a pustíme se do analýzy obchodních procesů zákazníka.

Analýza obchodních procesů

  • implementace nového systému začíná analýzou informačních potřeb zákazníka, ze které vyplynou:
    • nedostatky stávajícího systému,
    • požadavky na nový informační systém,
    • současné postupy a metodika práce a jejich nedostatky,
    • možné úspory nákladů, času, pracovních míst apod.

Cenová nabídka

Na základě provedené analýzy je vytvořena přesná cenová nabídka, která obsahuje pouze ty moduly IS SOFIX, které zákazník skutečně potřebuje.

Cena se odvíjí od toho, jak velká firma jste, kolik uživatelů bude s programem pracovat, kolik skladů vedete a především, které moduly a agendy budete chtít využívat. Cena se liší pro malou firmu s omezenou implementací a pro velké firmy s rozsáhlou implementací (importy dat, přizpůsobení funkcí na míru a další).

Kontaktujte nás na čísle +420 608 207 091 a dohodněte si nezávaznou bezplatnou prezentaci od našeho obchodního zástupce. Ten vám po následné analýze vytvoří cenovou nabídku na míru.

Produktové řady

Informační systém Sofix je nabízen ve třech samostatných produktových řadách, které se liší zejména maximálním počtem uživatelských licencí a evidovaných skladů. Zaměřujeme se na firmy od 5 do 1000 zaměstnanců a tomu odpovídají i naše produktové řady X1, X2 a X3.
Řada X1 je vhodná pro menší firmy, které chtějí systém, jaký používají velké firmy, ale nemohou za něj utratit statisíce. Verze X2 je zaměřena na středně velké firmy a verze X3 na velké firmy, které požadují rozsáhlé úpravy systému na míru.

Produktová řadaMaximální počet licencíMaximální počet evidovaných skladů
SOFIX X155
Produktová řada SOFIX X1 je vhodná zejména pro menší firmy.
SOFIX X2neomezenéneomezené
Produktová řada SOFIX X2 je vhodná zejména pro středně velké firmy.
SOFIX X3neomezenéneomezené
Produktová řada SOFIX X3 je dělaná na míru a vhodná pro střední a velké firmy.

 

Smlouva

Pokud dojde ke shodě v ceně a rozsahu díla, je uzavřena smlouva.

Realizace projektu

Je vytvořena pracovní instalace nového systému a podle požadavků zákazníka jsou do ní naimportována data (číselník zboží, skupin zboží, odběratelů a dodavatelů, dokladová historie apod.).
Souběžně s importem dat je podle zákazníkem vyplněného Dotazníku o nastavení IS SOFIX provedeno nastavení systému.
Pracovní verze je poté přenesena na zvolený hosting a po odsouhlasení správnosti importovaných dat je spuštěn zkušební provoz systému, během kterého jsou dolaďovány zejména výstupy (tiskové sestavy, statistiky a další) a nastavení systému (především práva jednotlivých uživatelů).
Po ukončení zkušebního provozu je systém předán zákazníkovi k ostrému provozu, během kterého jsou prostřednictvím služby hotline řešeny nahlášené požadavky, odstraňovány případné chyby v nastavení, prováděny dodatečné programátorské práce.

Zavolejte nám na +420 608 207 091.

Nový produkt - COVIDAPP - elektronická evidence COVID testů - více na covidapp.cz