ORDIS SERVER

Ordis Server je aplikace, která běží 24 hodin denně a ve zvolených intervalech kontroluje, zda nedošla nová objednávka nebo žádost o registraci.

Pokud dorazí objednávka, Ordis Server ji přečte, uloží do databáze a do souborů, které potom lze importovat do účetního systému. Úspěšné přijetí objednávky oznámí emailem odesílateli. Přijetí oznámí také na obrazovky zvolených počítačů a na zvolené emaily. Vše se zapisuje do log souborů, aby bylo možno kdykoliv dohledat průběh zpracování objednávky.

Při přijetí žádosti o registraci ověří Ordis Server v databázi odběratelů údaje o žadateli a pokud vše souhlasí, vygeneruje pro něj soubor s bezpečnostním klíčem, který si Klient stáhne a uloží.

Rysy programu Ordis Server

 • slouží k přijímání a zpracování objednávek a registrací zákazníků,
 • běží 24 x 7,
 • je napojen na centrální databázi,
 • veškerá komunikace s ostatními moduly Ordisu je šifrována,
 • automatické zálohování databáze (ve zvoleném intervalu),
 • automatický start aplikace při spuštění Windows,
 • automatický restart aplikace při zatuhnutí,
 • + množství dalších nastavení,
 • Objednávky
  • přijímá a ukládá objednávky,
  • zasílá zákazníkům emaily potvrzující objednávku,
  • zasílá informační emaily o objednávce na zadané adresy,
  • zasílá zprávy o došlých objednávkách na monitory vybraných počítačů v síti,
  • ověřuje heslo zákazníka při příjmu objednávky,
  • ukládá objednávky do centrální databáze (jsou přístupné i pro Ordis Managera – přehledy, statistiky apod.),
  • ukládá objednávky do souborů čitelných pro účetní systém (automatické načtení do účetního systému),
  • ukládá informace o zpracování objednávek do textového souboru včetně případných chyb (možnost dohledat a zjistit chyby),
  • zobrazuje stručnou statistiku o přijatých objednávkách a registracích
 • Registrace
  • přijímá a vyřizuje registrace zákazníků (přiděluje jim bezpečnostní klíč)
  • zasílá zprávy o vyřízených registracích zákazníků na monitory vybraných počítačů v síti
  • ověřuje heslo při registraci
  • kóduje cenové kategorie zákazníka do bezpečnostního klíče
Nový produkt - COVIDAPP - elektronická evidence COVID testů - více na covidapp.cz