ORDIS DEALER

Dealer je varianta modulu Klient určená pro obchodní zástupce. Hlavní rysy modulu:

  • obsahuje všechny zákazníky a všechny ceníky (včetně individuálních cen),
  • po výběru zákazníka se nastaví ceník s cenami platnými pro tohoto zákazníka,
  • možnost nastavení jiné cenové kategorie než je přiřazená (např. pro motivaci zákazníka k vyšším odběrům);
  • tvorba objednávky stejně jednoduchá jako v modulu Klient,obchodní zástupce má navíc možnost změnit cenu podle obchodních podmínek firmy,
  • obchodní zástupce vytváří objednávky a poté je hromadně odesílá ke zpracování,
  • přehled o fakturách zákazníků (uhrazené/neuhrazené, uhrazené včas/po splatnosti atd.); podle těchto údajů pak může obchodní zástupce zákazníkovi přidělovat ceny, splatnosti atd.,
  • obchodní zástupce může zapsat k zákazníkovi poznámku, která je přenesena na centrálu a je přístupná ostatním,
  • modul je vhodný také pro telefonistky přijímající objednávky,
  • možnost vytvořit pro zákazníka cenovou nabídku.

V poslední době roste popularita tohoto modulu. Využitelnost se také podstatně zvýšila přidáním možnosti vytvářet cenové nabídky pro zákazníky. Dalším podstatným rozšířením byla implementace bodového systému do Ordisu a také do modulu Dealer. Obchodní zástupce tak může zákazníky ještě více motivovat k vyšším odběrům než dříve, přičemž na obrazovce okamžitě vidí množství bodů získaných za aktuální objednávku.

Nový produkt - COVIDAPP - elektronická evidence COVID testů - více na covidapp.cz