25.5.2018 vstoupí v účinnost nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR.

Týká se všech subjektů, které nakládají s osobními údaji zákazníků (fyzických osob) či zaměstnanců.

Osobním údajem je i jméno a příjmení, adresa, e-mail a jakékoliv další údaje o zákazníkovi, které ukládáte a dále s nimi pracujete.

Vývoj kolem GDPR od počátku pečlivě sledujeme, jezdíme na školení a studujeme dostupné informace.
Je jisté, že se toto nařízení týká každého našeho zákazníka včetně Vás.

Za porušení pravidel GDPR hrozí neobvykle vysoké pokuty (až 20 mil. EUR), proto Vám rozhodně doporučujeme se tímto tématem zabývat a uvést procesy ve firmě do souladu s nařízením.

Úpravy našeho softwaru (SOFIX, ORDIS, E-SHOP, MAILING) budou tvořit menší část z toho, co musíte udělat.
V první řadě je třeba vytvořit dokumentaci a směrnice pro nakládání s osobními údaji.

Např. není zakázáno, aby skladník viděl jméno, příjmení a adresu zákazníka, když pro něj kompletuje objednávku a vkládá do ní fakturu, ale musí být proškolen, že se jedná o důvěrné informace, které nesmí fotit, kopírovat a nijak zpracovávat či zveřejňovat.

Pravděpodobně Vás budou kontaktovat různé poradenské firmy a nabízet zpracování této dokumentace.
Ceny se pohybují od 40 do 120.000,- dle velikosti firmy. Vyšší cena neznamená kvalitnější zpracování,

příležitosti se chytili „poradci“.

My tuto službu také poskytujeme a jsme přesvědčeni, že Vám GDPR dokážeme zpracovat nejlépe.
Vašim firemním procesům rozumíme a především jsou úzce provázané s naším softwarem.

Naše spolupracující právnička Mgr. Šárka Klodnerová úspěšně složila zkoušky pověřence pro GDPR (tzv. funkce DPO) a absolvovala několik školení na tuto problematiku. Řeší pro nás právní stránku věci a SOFICO řeší úpravu softwaru a projekt zastřešuje.

Nabízíme Vám tedy, kompletní zpracování problematiky GDPR, které by probíhalo v těchto krocích:

1. Dotazník – projdeme s Vámi připravenou sadu otázek, týkajících se toho, jak pracujete s osobními údaji
2. Změna procesů – společně probereme, jak snížit zpracování osobních údajů na minimum a omezit tak počet oblastí, které je třeba zdokumentovat
3. Dokumentace – vypracujeme Vám směrnice a instrukce pro pracovníky nakládající s osobními údaji
4. Úpravy softwaru – viz níže.

5. Funkce pověřence (DPO) – poskytneme Vám tuto službu, bude-li se Vás tato povinnost týkat.

Výhody pro Vás:
1. SOFICO má dostatek konzultantů, kteří budou na problematiku proškoleni v souladu s naším přístupem ke GDPR.
Každá poradenská nebo advokátní firma to může uchopit jinak, žádný přesný výklad neexistuje a požadavky na software jsou dány jen rámcově.

My Vám garantujeme, že budeme postupovat u všech svých zákazníků jednotně a všichni naši konzultanti budou problematiku znát a vědět, jak je v SOFIXU či E-SHOPU řešena. Vyhnete se tím situacím, kdy bychom si se zpracovatelem dokumentace nerozuměli, např. by požadoval jiné úpravy softwaru, než které budeme realizovat.

2. Jednodušší implementace – známe Vás a Vy znáte nás, nemusíte nám vysvětlovat jak fungujete, jaký software a e-shop používáte a jaké jsou možnosti jejich úprav.

E-shopy a často i SOFIX máte na našich serverech, což je z hlediska GDPR kapitola sama pro sebe a my víme, jak ji řešit.

3. Cena – cenu nelze stanovit paušálně, každá firma je jiná a jinak nakládá s osobními údaji.

Spočítáme Vám ji individuálně dle náročnosti.

Plánované úpravy softwaru
Zákazníci používající SOFIX dostanou včas upgrade, který bude řešit práva na přístup k osobním údajům, logování změn, protokol o výmazu osobních údajů, případně šifrování či pseudonymizaci dat.

Zákazníky používající E-SHOP budeme postupně kontaktovat s informací, co je třeba na e-shopu dopracovat, aby byl uveden do souladu s nařízením. E-shopy není možné jednoduše upgradovat na jednotnou verzi, pochází z různých období a každý musíme prověřit individuálně.

Máte-li zájem o zpracování GDPR do nás, ozvěte se prosím na email d.klodner@sofico.cz nebo na tel. +420 608 207 091.