Informace o našich produktech na 608 207 091
Online podpora

18.9.2015 Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Od roku 2014 jsou vytvářena nová pracovní místa (NVPM) také v rámci projektu Klíč

k úspěchu v Pardubickém kraji. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské

zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu

České republiky.

V období od 2. 6. 2014 do 31. 5. 2015 bylo prostřednictvím ÚP ČR, KrP v Pardubicích

v rámci projektu podpořeno u zaměstnavatele SOFICO-CZ, a.s., IČ 27509893,

1 pracovní místo na NVPM částkou 288 000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského

sociálního fondu činila 85%, tj. 244 800 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila

15%, tj 43 200 Kč.

PDF 84.2014 SOFICO-CZ, a.s.